Ý nghĩa số lượng hạt vòng tay trầm hương theo quan niệm Phật giáo

Trong Phật giáo không có quy định nào về việc đeo vòng tay trầm hương có số lượng bao nhiêu hạt. Tuy nhiên theo quan sát của các chuyên gia và từ những vật phẩm, thói quen từ xưa truyền lại thì trong Phật giáo, số lượng hạt vòng có những ý nghĩa nhất định.

Tương truyền, trong câu chuyện được ghi chép ở “Mộc hoạn tử kinh”, nhà vua của nước Cao Ly (Triều Tiên) đã được Đức Phật điểm hóa rằng: “Nhà Vua hãy sử dụng trầm hương kết thành chuỗi 108 hạt để gạt bỏ muộn phiền, nghiệp báo. Trong khi niệm Phật hãy dùng tay lẫn chuỗi hạt để có được tâm hồn thanh tịnh, ổn định tâm thần, khi chết được tới cõi Diệm Thiên thứ ba”. Quốc vương nghe theo và cảm nhận được sự hiệu nghiệm. Sau đó người ra lệnh làm thêm nhiều chuỗi hạt trầm hương để ban cho quan lại, hoàng thân quốc thích. Từ đó vòng tay trầm hương được sử dụng rộng rãi trong Phật giáo.

Có nhiều chiếc vòng tay trầm hương được kết theo số lượng hạt khác nhau nhưng sau đây là những chiếc vòng phổ biến nhất trong Phật giáo:

  • Tràng 1080 hạt: đại diệ cho thập giới, mỗi giới chia thành 108 phiền não, đại diện cho 10 giới mê và ngộ: giới địa ngục, giới ma quỷ, giới súc sinh, giới Atula, giới nhân sinh, giới Trời, giới Thanh Văn, giới Duyên Giác, giới Bồ Tát và giới Phật.
  • Tràng 108 hạt: là chiếc vòng phổ biến nhất, đại diện cho việc tiêu trừ 108 loại phiền não, giúp tâm thần đạt đến độ ổn định, thanh tịch. Theo kinh Phật, 18 giới (lục căn, lục trần, lục thức) kết hợp với 6 phiền não căn bản (tham, sân, si, nghi, mạn, ác kiến) và Tam thế ( quá khứ, hiện tại, tương lai) tạo nên tất cả 108 loại phiền não.
  • Tràng 54 hạt: đại diện cho 54 giai vị trong suốt thời gian tu hành của Bồ Tát là Thập hạnh, Thập trụ, Thập tín, Thập địa, Thập hồi hướng cùng Tứ thiện căn vị.
  • Tràng 42 hạt: đại diện cho 42 giai vị trong suốt thời gian tu hành của Bồ Tát, đó là Thập hạnh, Thập trụ, Thập địa, Thập hồi hướng, Diệu giác và Đẳng giác.
  • Tràng 36 hạt: được chia nhỏ từ vòng tay 108 để tiện mang theo bên mình nên có ý nghĩa giống như vòng 108 hạt.
  • Tràng 27 hạt: đại diện cho 27 hiền vị của Tiểu thừa tu hành 4 hướng, 4 quả. Theo kinh Phật ghi chép, các giai vị tu hành của đệ tử Phật học từ Vô học tới Hữu học công lại thành 27 loại.
  • Tràng 21 hạt: đại diện cho 21 giai vị là Thập Bala mật, Thập địa và Quả Phật.
  • Tràng 18 hạt: hay còn được gọi là Thập bát tử, đại diện cho Thập bát giới (lục căn, lục trần, lục thức)
  • Tràng 14 hạt: đại diện cho Quan Thế Âm Bồ Tát và chúng sanh thập hương. Tam thế, 6 cõi đồng nhất giúp cho chúng sanh đạt được hết thảy 14 công đức viên mãn.

Trên đây là những ý nghĩa của số lượng hạt vòng tay trầm hương theo quan niệm Phật giáo. Để tìm hiểu thêm về vòng tay phong thủy, mời quý độc giả đón xem các bài viết mới nhất trong chuyên mục Blog nhé!