Bật mí ý nghĩa số lượng hạt trên vòng tay gỗ phong thủy

 

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, những chiếc vòng tay gỗ phong thủy qua từng thời kỳ đã có những sự thay đổi nhất định. Từ màu sắc, chất lượng gỗ, loại gỗ, hình dáng, sự kết hợp,… đã khiến cho thế giới vòng tay ngày một đa dạng, phong phú hơn. Tuy nhiên, những ý nghĩa về số lượng hạt vòng vẫn không hề thay đổi theo năm tháng.

 

Ý nghĩa số lượng hạt vòng theo quan niệm Phật giáo

vòng tay

Ý nghĩa số hạt vòng trong quan niệm Phật giáo (Ảnh minh họa).

 

 • 1080 hạt: là biểu thị của thập giới, mỗi giới có 108 phiền não, hợp lại thành 1080 phiền não. Thập giới tượng trưng cho 10 thế giới “mê” và “ngộ”, được phân thành 10 loại là: cõi địa ngục (1), cõi quỷ đói (2), cõi súc sinh (3), cõi Atula (4), cõi người (5), cõi trời (6), cõi Thanh Văn (7), cõi Duyên Giác (8), cõi Bồ Tát(9) và cõi Phật (10).
 • 54 hạt: biểu thị cho 54 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ Tát, bao gồm Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa cùng với Tứ thiện căn vị.
 • 42 hạt: biểu thị cho 42 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ Tát, bao gồm Thập trụ, Thập Hồi hướng, Thập địa, Thập hạnh, Đẳng giác và Diệu giác.
 • 36 hạt: có ý nghĩa tương đồng với 108 hạt, được chia nhỏ thành 3 vòng bởi 1 vòng lớn 108 hạt để tiện mang theo bên mình với ngụ ý “tích tiểu thành đại”.
 • 27 hạt: biểu thị cho 27 hiền vị của Tiểu thừa tu hành 4 hướng, 4 quả, tức là 18 vị hữu học của 4 hướng, 3 quả trước và 9 vị vô học của quả A La Hán. Trong kinh Phật có ghi chép đem giai vị tu hành của đệ tử Phật giáo từ Hữu học tới Vô học công lại vừa đủ 27 loại.
 • 21 hạt: biểu thị cho 21 giai vị, bao gồm Thập Ba la mật, thập địa và quả Phật. Quả Phật chỉ đạt tới quả vị thành Phật cứu xánh nhất.
 • 18 hạt: được gọi là “Thập bát tử”, trong đó “Thập bát” chỉ “Thập bát giới”, tức lục căn, lục trần và lục thức.
 • 14 hạt: tượng trưng cho Quan Âm Bồ Tát cùng với chúng sinh thập phương, Tam thế, 6 cõi đồng nhất bi ngưỡng, khiến chúng sinh đạt được 14 công đức vô úy.

Tuy vậy, trong kinh Phật không quy định số hạt của vòng tay, những số lượng hạt kể trên được lấy từ quan niệm của người xưa lưu truyền lại cho đến nay.

Ý nghĩa số lượng hạt vòng theo quan niệm Thiên chúa giáo

vòng tay

Ý nghĩa số hạt vòng trong quan niệm Thiên chúa giáo (Ảnh mình họa).

 

 • Chuỗi 12 hạt nhỏ và 1 hạt lớn: được dùng để đọc 12 kinh kính Đức Mẹ Đồng Trinh, hạt lớn (hạt cái) mang ý nghĩa khởi đầu khi đọc kinh Lạy Cha và cũng được dùng để đọc kinh Sáng Danh.
 • Chuỗi 10 hạt nhỏ và 1 hạt lớn: hạt cái khởi đầu cho việc đọc kinh Lạy Cha và kết thúc khi đọc kinh Sáng Danh, 10 hạt dùng để đọc kinh Kính Mừng.
 • Tràng hạt (chuỗi hạt Mân Côi năm chục): được dùng để đọc 50 kinh mỗi lần.
 • Chuỗi 150 hạt: Chuỗi Mân Côi với 150 kinh (3 mùa) tượng trưng cho 3 mùa là mùa Vui, mùa Yêu Thương và mùa Mừng.

Những người theo đạo thiên chúa trước khi sử dụng  vòng tay thường mang đến nhà thờ để nhờ Linh Mục ban phép và loại bỏ tà khí.

Ý nghĩa số lượng hạt vòng theo Sinh – lão – bệnh – tử

 

vòng tay

Ý nghĩa số hạt vòng trong quan niệm Luân hồi (Ảnh minh họa).

 

Sinh – lão – bệnh – tử là vòng luân hồi của một kiếp người. Theo quan niệm dân gian, số lượng vòng chia 4 dư một được ứng với “sinh” tức là bắt đầu một chuỗi luân hồi mới. Vì vậy người ta hay dùng những vòng hạt có số hạt chia 4 dư 1 như 13, 17, 21, 25,… Những số chia hết cho 4 được coi là những số “tử”, không được lựa chọn vò không may mắn. Ngoài ra những số lẻ còn được cho là mang năng lượng dương lớn nên cũng thường được lựa chọn để làm vòng tay phong thủy.

 

Trên đây là những ý nghĩa của số lượng hạt vòng tay trong phong thủy. Để tìm hiểu những bài viết liên quan tới vòng tay phong thủy mời các bạn ghé thăm chuyên mục Blog nhé!